3 Kinh Trọng

3 Kinh Trọng

LM Gabriele Amorth, một vị linh mục tr ừ qu ỷ nổi tiếng người Ý và đã từng tr ừ qu ỷ trong 70,000 vụ, ngài đề nghị chúng ta hãy đọc 3 kinh tr ừ qu ỷ đầy quyền năng này:

1. Kinh Anima Christi

Lạy Linh Hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thánh. Mình Thánh Chúa Kitô, xin cứu chữa con. M áu Thánh Chúa Kitô, xin cho con say mến. Nước từ cạnh sườn Chúa Kitô, xin rửa con cho sạch. Sự Khổ nạn Chúa Kitô, xin làm cho con mạnh sức. Lạy Chúa Kitô nhân lành, xin nhậm lời con cầu xin. Trong những thương tích Chúa, xin dấu ẩn con. Xin đừng để con xa lìa Chúa. Xin bảo vệ con khỏi kẻ th ù h ung á c. Xin Chúa gọi con trong giờ lâm t ử, và kêu con đến cùng Chúa. Để cùng với các thánh, con được ngơi khen Chúa đến muôn đời. Amen.

2. Kinh Tr ừ Qu ỷ (Powerful Exorcism Prayer)

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa là Chúa, là Vua của mọi thời đại. Đấng Toàn Năng và đầy sức mạnh. Chúa sáng tạo ra mọi loài, Chúa biến đổi mọi sự theo Thánh Ý Ngài. Tại Babylon, Chúa biến đổi các ngọn lửa ”Bẩy lần nóng hơn” của lò sưởi thành sương mai. Chúa đã bảo vệ và c ứu thoát ba trẻ thánh thiện.

Chúa là bác sĩ và là thầy thuốc của linh h ồn chúng con. Chúa là Ơn Cứu độ cho những ai tìm đến với Ngài. Chúng con nài xin Chúa hãy làm cho các tà lực phải mất hết uy quyền. Xin Chúa bẻ g ẫy và đánh đuổi mọi sự d ữ, mọi âm mưu gian kế, mọi ảnh hưởng của ma qu ỷ, của lời nguy ền r ủa, hay mắt của m a qu ỷ và mọi hành động xấu xa nhằm đánh phá chúng con là tôi tớ của Chúa.

Khi có sự ganh ghét và h iểm độc, xin Chúa ban cho con lòng từ bi, chịu đựng, chiến thắng và lòng mến. Lạy Chúa, Chúa luôn yêu mến loài người; vì thế, chúng con xin Chúa đưa bàn tay uy quyền và cánh tay mạnh mẽ của Ngài để cứu chúng con. Xin cứu giúp vì chúng con là hình ảnh của Ngài. Xin gửi thiên thần hòa bình trên chúng con, xin bảo vệ chúng con cả h ồn lẫn x ác.

Xin Chúa trừ khử tất cả những sự d ữ, thuốc đ ộc hay sự h iểm á c mà kẻ đ ộc á c và ganh tỵ muốn làm h ại chúng con. Dưới sự bảo vệ của quyền lực Ngài, chúng con ca ngợi và cảm tạ Ngài:” Chúa là Đấng Cứu độ tôi, tôi còn sợ ai?” Con sẽ không sợ ma qu ỷ bởi vì Chúa ở cùng con.

Lạy Chúa là sức mạnh của con, Chúa Toàn Năng, Chúa Bình An, Cha của mọi thời đại. Chúa là Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con là hình ảnh của Ngài. Xin cứu r ỗi chúng con khỏi những sự đe dọa hay đ ộc h ai của kẻ d ữ, xin bảo vệ và nâng đỡ chúng con khỏi mọi sự d ữ. Chúng con cầu xin điều này qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa, và qua lời cầu bầu của các Tổng Lãnh Thiên Thần và các Thánh. Amen.

3. Lời Nguyện Xin Ơn Giải Thoát

Lạy Chúa, Chúa là Đấng Toàn Năng, Chúa là Chúa Tể. Chúa là Cha. Con khẩn xin Chúa, qua lời cầu bầu của các TLTT Micael, Raphael và Gabriel, xin Chúa hãy giải thoát chúng con và các anh chị em của chúng con khỏi á ch nô lệ của ma q uỷ. Xin các Thánh trên Thiên Đàng hãy c ứu giúp chúng con.

Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi sự lo âu, buồn phiền, và các liên hệ. Xin giải thoát chúng con khỏi sự h ận thù, gian d âm, ganh tỵ, các tư tưởng ghen tuông, giận dữ, và tư tưởng muốn ch ết. Xin giải thoát chúng con khỏi các tư tưởng tự tử và ph á th ai. Xin giải thoát chúng con khỏi mọi hình thức d âm ô x ác thịt, t ội l ỗi, khỏi mọi sự chia rẽ trong gia đình và khỏi mọi liên hệ nguy h iểm giữa bạn bè. Xin giải thoát chúng con khỏi mọi lời nguy ền r ủa, hiểm á c, ph ù th ủy, m ê tín đị đ oan.

Lạy Chúa, Chúa đã phán: “Ta ban cho các con sự bình an, bình an của Ta,Ta ban cho các con,” qua lời chuyển cầu của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, chúng con sẽ được giải thoát khỏi mọi lời chúc dữ và tận hưởng sự bình an của Chúa mãi mãi. Nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.”